Reklamácie

VZOROVÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Informácie o zákazníkovi (odosielateľ)

Meno: ___________________________

Priezvisko: ___________________________

E-mail: ___________________________

Tel. číslo: ___________________________

Informácie o reklamovanom tovaru:

Názov tovaru: ___________________________

Číslo objednávky: ___________________________

Iné doplňujúce údaje: ___________________________

Popis vady (reklamácie):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


..............................................

Miesto a dátum:


..............................................

Podpis zákazníka